Ostale dejavnosti

   Inštalacija, programiranje in testiranje aparatur.
   Preverjanje temperaturne točnosti - kalibracija s kalibriranim temperaturnim tipalom in izdajanje kalibracijskih certifikatov.
   Montaža ventilatorja in ureditev odzračevanja protipožarnih varnostnih omar, omar za shranjevanje kemikalij, kislin in lugov ter digestorijev.
   Inštalacija komunikacije alarmne naprave s centralnim nadzornim prostorom.
   Redno letno vzdrževanje aparatur in servisne storitve z rezervnimi deli.
   Kontrola ustreznosti delovanja digestorijev in varnostnih omar z meritvami pretoka zraka ventilatorja s certificiranim anemometrom in izdajanje ustreznih certifikatov.