Protipožarne varnostne omare za vnetljive tekočine in regali za shranjevanje nevarnih snovi


(Nemčija)

Protipožarna varnostna omara za shranjevanje vnetljivih tekočin


Samodejno zaklepanje vrat!

Regali za odlaganje agresivnih snovi in kemikalij


Regale lahko sestavljamo po želji!