Protipožarne varnostne omare in varnostne omare za kemikalije, kisline in luge


(Švica)

Protipožarne varnostne omare za shranjevanje vnetljivih snovi


Standard EN-14470-1 za 15, 30, 60 in 90 minutno ognjeodpornost!

Varnostne omare za shranjevanje kislin in lugov


ISO standard 3864 in evropski predpis 92/98/EWG!

Varnostne omare za kemikalije


Za strupene in nestrupene kemikalije!