Slane in vlažne komore za določanje korozivnosti materialov


(Nemčija)

Kombinirana slana in vlažna komora


Razpršilna slana komora